Klein biljart 

    Vrijspel                               Band                               Kader 38/2                          Drieband

8e klasse (30 ptn)               6e klasse (20 ptn)               5e klasse (60 ptn)               6e klasse (15 ptn)
7e klasse (40 ptn)               5e klasse (30 ptn)               4e klasse (90 ptn)               5e klasse (18 ptn)
6e klasse (55 ptn)               4e klasse (40 ptn)               3e klasse (120 ptn)             4e klasse (22 ptn)
5e klasse (70 ptn)               3e klasse (55 ptn)               2e klasse (160 ptn)             3e klasse (27 ptn)
4e klasse (90 ptn)               2e klasse (80 ptn)               1e klasse (220 ptn)             2e klasse (34 ptn)
3e klasse (120 ptn)             1e klasse (110 ptn)             exc klasse (300 ptn)           1e klasse (42 ptn)
2e klasse (160 ptn)             exc klasse (150 ptn)                                                     exc klasse (50 ptn)
1e klasse (210 ptn) 
exc klasse (300 ptn)    


 

Matchtafel

      Vrijspel                             Band                        Kader 47/2                    Drieband

4e klasse (60 ptn)               4e klasse (30 ptn)               5e klasse (50 ptn)               5e klasse (15 ptn)   
3e klasse (90 ptn)               3e klasse (40 ptn)               4e klasse (70 ptn)               4e klasse (18 ptn)
2e klasse (120 ptn)             2e klasse (55 ptn)               3e klasse (90 ptn)               3e klasse (22 ptn)
1e klasse (200 ptn)             1e klasse (80 ptn)               2e klasse (120 ptn)             2e klasse (27 ptn)
exc.klasse (300 ptn)           exc.klasse (110 ptn)           1e klasse (160 ptn)             1e klasse (34 ptn)
                                                                                    exc.klasse (220 ptn)           exc.klasse (42 ptn)
                                                                                                                              hfd klasse (50 ptn)